Regulaminy promocji

Regulaminy promocji

Regulamin Promocji z kodem „START10”

1. Organizatorem promocji jest PURE LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, numer KRS: 0000726658, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Warszawska 42, 16-070 Choroszcz, NIP: 9662119851, REGON: 369914346, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@porcjadobra.pl, numer telefonu: +48 730 300 368.

2. Promocja obowiązuje od dnia ogłoszenia do 31.10.2023r., bądź wyczerpania zapasów.

3. Promocja polega na udzieleniu 10% zniżki przy użyciu kodu: START10 na cały asortyment dostępny na stronie www.porcjadobra-sklep.pl.

4. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie Klienci Indywidualni, zarejestrowani jako – Klient Indywidualny, bądź osoba fizyczna robiąca zakupy bez rejestracji. Klientem Indywidualnym jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Aby skorzystać z promocji, Klient musi wprowadzić kod promocyjny START10 w miejscu na to przeznaczonym podczas procesu składania zamówienia.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub zniżkami dostępnymi na stronie www.porcjadobra-sklep.pl. Kod promocyjny można użyć wielokrotnie na jedno konto Klienta Indywidualnego.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji bez podania przyczyny.

8. Wszelkie pytania dotyczące promocji można kierować na adres e-mail: kontakt@porcjadobra-sklep.pl.

9. Uczestnictwo w promocji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.